Seinäjokinen Tuomas Ojajärvi on valittu yksimielisesti Etelä-Pohjanmaan vihreiden puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Koulutukseltaan Ojajärvi on medianomi YAMK ja ammatiltaan videotuottaja. Hän toimii myös Vaasan vaalipiirin edustajana vihreiden valtuuskunnassa. Kolmen lapsen isänä Ojajärvelle on erittäin tärkeää lasten ja nuorten hyvinvointi. ”Jokainen lapsiin ja nuoriin panostettu euro tuo säästöä tulevaisuudessa. Eriarvoisuuteen puuttuminen on tässä keskeisessä roolissa”, sanoo Ojajärvi.

Yksi isoimmista haasteista seuraavan kaksivuotiskauden aikana on tulevat kunta- ja maakuntavaalit, johon Ojajärven puheenjohtajakaudella aiotaan panostaa alusta asti.

”Meillä on potentiaalia kannatuksen kasvuun hurjasti Etelä-Pohjanmaalla. Meidän on kuitenkin saatava paremmin tuotua esille, että teemme uskottavaa politiikkaa, josta on merkittävästä hyötyä myös haja-asutus seuduille. Ennakkoluuloista puoluetta kohtaan täytyy päästä Etelä-Pohjanmaan alueellakin entistä vahvemmin irti. Tuleville sukupolville tärkeä luonnonsuojelu ei myöskään saa olla este taloudelle vaan monessa suhteessa jopa mahdollisuus”, Ojajärvi pohtii.

Etelä-Pohjanmaan vihreiden hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Anna Granlund ja Jani Mäkinen. Henna Rantasaari ja Katjastiina Saastamoinen jatkavat.

hallitus2016

Kuvassa vasemmalta oikealle: Katjastiina Saastamoinen, Jani Mäkinen, Tuomas Ojajärvi, Anna Granlund, Henna Rantasaari